D105 พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

วิทยากร:

อาจารย์ศักดิ์ระพี นพรัตน์ ผู้ก่อตั้ง Finepx Studio

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ทำความรู้จักเรื่องรูรับแสง สปีดชัตเตอร์ และ ISO 
  • การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของแสงในการถ่ายภาพ 
  • การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของสีในการถ่ายภาพ 
  • การจัดวาง Composition ของถ่ายภาพ 
  • ถ่ายภาพบุคคล เพื่อลองใช้ทฤษฎีที่เรียนในช่วงเช้า  
  • ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม :  ความเข้าใจการใช้กล้องดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 
  • สามารถถ่ายรูปให้สวยงามเหมือนมืออาชีพ

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน