C015 การใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1. นายกฤตธี พูลช่วย
รอชำระเงิน
2. นางสาวชญาภรณ์ จะประเสริฐ
รอชำระเงิน
3. นางสาวอังศุกา บรรจง
รอชำระเงิน
4. นางสาวอัญชุลี ยศกำธร
รอชำระเงิน
วิทยากร:

นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form 
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น
  • ความปลอดภัยของข้อมูล
  • หมายเหตุ : ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน