สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ลงวันที่ 03/07/2567 ดูแล้ว 38 ครั้ง

3 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคุณจุฑามาศ รักชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม นำคณะผู้แทนบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย หัวหน้าหรือตัวแทนของแต่ละหน่วยงานร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้