กิจกรรม Clinic & Care ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต & ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ศักยภาพการบูรณาการ" พลิกฟื้นจุลินทรีย์ดิน & ปุ๋ย & สารชีวภาพ

ลงวันที่ 01/07/2567 ดูแล้ว 23 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. นำคณะโดย คุณวารุณี ผลประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คุณวรดา ผลประสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคุณปัณณพร เส็นสด นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ดนัย จัตวา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก. และดร.อนันต์ ภู่สิทธิกุล ลงพื้นที่ชุมชนในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ สู่กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม Clinic & Care ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต & ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ศักยภาพการบูรณาการ" พลิกฟื้นจุลินทรีย์ดิน & ปุ๋ย & สารชีวภาพ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรจากการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรที่ดีขึ้น มีแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพในอนาคต 

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้