สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 02/07/2567 ดูแล้ว 30 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รศ.วีระเกษตร สวนผกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้ ทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ นำโดยดร.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมหารือกับ รศ.พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับนิสิตคณะ และโอกาสการพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจทั่วไป

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้