ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสวันครบรอบ 1 ปีการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567

ลงวันที่ 28/06/2567 ดูแล้ว 42 ครั้ง

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำคณะบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสวันครบรอบ 1 ปีการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567 พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียน การสอน ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้