KU.C. เป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาโดยทั่วไปในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมทั้งบริการโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ การเดินทางสะดวกมีบริการรถรับ-ส่ง และรถบริการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงวันที่ เรื่องที่ประกาศ
01/03/2567 ประกาศราคาค่าอาหาร และอาหารว่างในศูนย์ประชุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2567 (ฉบับใหม่) update
19/09/2566 ประกาศเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ประชุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ล่าสุด)
19/09/2566 ประกาศเรื่อง แบบฟอร์มขอรับบริการใช้บริการศูนย์ประชุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ล่าสุด)
23/05/2565 ประกาศเปิดให้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ภาพห้องประชุม


อาหารและครื่องดื่ม

มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ประเภท รายละเอียด ราคา
อาหารว่าง
ขนม 1 ชิ้น + เครื่องดื่มร้อน ราคาเริ่มต้น ราคาเริ่มต้น 45 บาทขึ้นไป
ขนม 2 ชิ้น + เครื่องดื่มร้อน ราคาเริ่มต้น 60 บาทขึ้นไป
ขนม 1 ชิ้น + กาแฟสด ราคาเริ่มต้น 70 บาทขึ้นไป
ขนม 2 ชิ้น + กาแฟสด ราคาเริ่มต้น 90 บาทขึ้นไป
Snack Box ราคาเริ่มต้น 55 บาทขึ้นไป
อาหารกล่อง
อาหาร 1 อย่าง (หมู / ไก่) ราคาเริ่มต้น 65 บาทขึ้นไป
อาหาร 1 อย่าง (ทะเล) ราคาเริ่มต้น 75 บาทขึ้นไป
อาหาร 2 อย่าง (หมู / ไก่ / ทะเล ** คละกัน)
ราคาเริ่มต้น 85 บาทขึ้นไป
อาหาร 3 อย่าง (หมู / ไก่ / ทะเล ** คละกัน)
ราคาเริ่มต้น 100 บาทขึ้นไป
*** กรณีต้องการเพิ่ม ผลไม้ / ขนมหวาน ราคาเริ่มต้น 20 บาทต่อกล่อง ***
อาหารบุฟเฟ่ต์
อาหาร 3 อย่าง (ข้าว + ขนม / ผลไม้) ราคาเริ่มต้น 180 บาทขึ้นไป
อาหาร 4 อย่าง (ข้าว + ขนม / ผลไม้) ราคาเริ่มต้น 200 บาทขึ้นไป
อาหาร 5 อย่าง (ข้าว + ขนม / ผลไม้) ราคาเริ่มต้น 220 บาทขึ้นไป
* หมายเหตุ
 1. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เงื่อนไขขอให้เป็นไปตามที่ศูนย์ประชุมกำหนดเท่านั้น
 3. กรณีสั่งอาหารบุฟเฟ่ต์ น้อยกว่า 30 ท่าน ขอให้สั่งรายการอาหาร 4 อย่างขึ้นไป

ดาวน์โหลด

1. แบบฟอร์มขอรับบริการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ (2566)
2. ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566
3. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ประชุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2566)
4. ประกาศแจ้งปรับราคาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2567
5. แผนที่ ที่ตั้งศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf

ติดต่อเรา


ติดต่อหน่วยงาน
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 • อีเมล์: eto_kuc@hotmail.com
 • เบอร์โทร: 0-2942-8832 ต่อ 151-152
รถประจำทางที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ถ.วิภาวดีรังสิต สาย : 29, 52, 504, 510, 538
 • ถ.งามวงศ์วาน สาย : 24, 63, 104, 112, 114, 126, 129
 • ถ.พหลโยธิน สาย : 26, 34, 39, 59, 107, 114, 126, 129, 185, 501, 512, 513, 522, 523, 543
วันหยุดประจำปี งดการให้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม – เดือนมกราคม (ตามประกาศรัฐบาล)
 • เทศกาลวันเกษตรแฟร์ - เกษตรแห่งชาติ ช่วงระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ (วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม และนับถัดไปอีก 9 วัน)
 • วันมาฆบูชา ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์
 • เทศกาลวันสงกรานต์ ช่วงระหว่างเดือน เมษายน
 • วันงานรับปริญญา ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม
 • วันแม่แห่งชาติ ช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม
 • วันพ่อแห่งชาติ ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม